Edytowanie projektuu

Dodatkowe opcje(1:37)

Dodatkowe opcje: W jaki sposób zmienić format lub motyw książki i uzyskać jej podgląd

Aby wprowadzić jeszcze więcej dostosowań, dotknij ikony Opcje w prawym dolnym rogu. W tym miejscu masz dostęp do następujących opcji: Dodaj rozkłady, Podgląd książki, Zmień format książki lub Zmień motyw. Można tu także znaleźć Przewodnik. 

  1. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób zmienić Format i Motyw książki po rozpoczęciu projektu. 
  2. Dotknij Zmień format książki. Przewiń i dotknij wybranego formatu. Teraz Twoja książka zostanie zaprezentowana w nowym Formacie. 
  3. Aby zmienić wygląd projektu, możesz także dotknąć Zmień motyw.  
  4. Twój projekt pojawi się w podglądzie dostępnych formatów i motywów. 
  5. Dotknij Motywu. 
  6. Wybierz Zachowaj układ, aby zachować bieżące formatowanie lub Wyczyść projekt, aby wypróbować zupełnie nowy układ strony. Funkcja Wyczyść projekt usuwa w całości utworzony wcześniej tekst i formatowanie, dlatego należy zachować ostrożność przy korzystaniu z niej. Można także utworzyć kopię zapasową bieżącego projektu przed wyczyszczeniem. 
  7. Po zakończeniu edytowania projektu dotknij ikony Podgląd książki w celu wyświetlenia spójnego podglądu swojego projektu poza ekranami edycji. Dotknij Gotowe, aby powrócić do Ekranu edycji projektu, jeżeli chcesz wprowadzić dodatkowe zmiany. 
  8. Jeśli ostateczna wersja projektu jest satysfakcjonująca, kliknij Finalizacja, aby zrealizować zamówienie.